Bilete frå bryllaupet
Har de tatt nokre flotte bilete frå bryllaupet, og ønskjer å dele dei med oss, eller andre som var til stades?

Då kan de sende dei på e-post til for31led@photos.flickr.com. Bileta kjem då inn på nettsida me nyttar for å dele bilete med andre (flickr.com). Me kjem til å sjå gjennom bileta før dei vert tilgjengelege for alle, slik at me har nokolunde kontroll over kva som ligg på nettet.
|