Ein ny start
Sidan bryllaupet vårt no er overstått er det på tide å byrje sjå framover. Me har difor begge sagt opp jobbane våre i Bergen og me har flytta heim til Stord. Ania har allereie byrja med eit par, små oppdrag med øvesetjing, men sjølv har eg ikkje byrja jobbe enda.

Elles er det skjedd eit par oppdateringar på denne sida. I staden for to ulike dokument eg oppdaterer uavhengig av kvarandre får eg no ei, som eg forhåpentlegvis klarar å oppdatere litt oftare. Ein konsekvens av dette er at sida om bryllaupet etterkvart kjem til å forsvinne som ei eiga underside, men heller vert ein del av det du ser her.

Den praktiske informasjonen om reiser til Kraków kjem eg og til utvikle vidare, men og som ein del av desse sidene.

Uansett, bileta frå bryllaupet er i ferd med å bli lasta opp på på
flickr.com kontoen min. De er velkomne til å ta ein kikk med jamne mellomrom, og det er kjekt alltid med tilbakemeldingar!

|