GPS, Mac, fjord og bre
I jobben min hos Office line EDBergen arrangerer me kurs for kundane våre rundt ein eller to gonger i månaden. Den siste tida har eg hatt ansvaret for dei fleste av desse (særleg dei som er retta mot privatmarknaden) og eg har fortald mellom anna om bruk av GPS saman med ein Mac, redigering av film til DVD i iMovie og iDVD, samt om kva du kan gjere for å få best mogleg utbytte av ein iPod.

Ein jobbar utifrå at folk heile tida skal læra noko nytt frå meg, difor har eg tenkt å utvide denne sida med informasjon knytt til dei tema eg tek opp på desse gratiskursa me held for kundane våre, og frå internopplæringane eg held på jobben. Eg brukar mykje tid til å orientere meg i kva som er nytt, så eg håpar det kan bli mykje spennande på denne sida etterkvart. Alt dette kjem om så ikkje alt for lenge.

I tillegg har eg tenkt å laste ut mykje av den informasjonen og bileta eg tidlegare hadde på heimesida mi om 'Fjord- og Bre'-kurset på Høgskulen Stord/Haugesund.
|