Turar
Pasted Graphic
Dei siste par månadane har eg vore på fleire turar. I oktober reiste Ania og eg til Skottland på kombinert bryllaupsreise og for å gå i bryllaupet til Aneta og Steven. Me kom til Skottland (Edinburgh) på fredagen og vart verande i byen til mondag. Bryllaupet var på laurdagen så me hadde litt tid til å sjå oss omkring både før og etter bryllaupet.

På mandagen leigde me bil og køyrde rundt i Skottland nokre dagar. Sjølv om veret ikkje var så godt var turen absolutt vert det. Landet var flott og godt tilrettelagt for tilreisande. Med leigebil, som sjølvsagt hadde rattet på feil (for oss) side var det ikkje noko som helst problem å køyre i Skottland, då folk køyrde fint. Bilete frå turen kan de sjå her og frå bryllaupet her.

Kort tid etter at me kom heim frå Skottland reiste eg saman med pappa og onkel Bjørn for å hente ein båt Bjørn har kjøpt. Lite gjekk som det skulle på turen, og etter mykje om og men kom me oss heim. Båten låg att i Fredrikshamn, som planlagd (det er for risikabelt å krysse havet i for dårleg ver). Bileta frå denne turen er enda ikkje lagt ut på nettet, men dei dukkar opp om ikkje alt for lenge. I mellomtida kan de jo sjå etter dei her.

Natt til i går reiste eg med natttoget til Oslo for å hente bilen som hadde vore på verkstad (nøkkelen og bilen slutta å fungere i lag). På førehand var eg ganske nervøs for dette, sidan vermeldingane slett ikkje var av dei beste. Likevel, jo meir avreisa nærma seg jo meir byrja eg glede meg.

Turen over fjellet gjekk over ei kvar forventning og heilt utan noko som helst problem. Heldigvis var det stort sett opphald over Haukeli, men elles var det mykje regn og redusert sikt. Bilen oppførde seg likevel eksemplarisk, sjølv i dei områda der det låg restar av snø og is i vegbana.

Turen tok ni timar og med eit bensinforbruk lågare enn 0,5 liter per mil er eg godt nøgd.
|