Innhaldet på denne nettsida
Eg er framleis litt usikker på kva for innhald eg ønskjer å ha på denne nettsida. Eit krav for å få eit .no domene, slik som denne sida har, er at eigaren av sida er registrert i Brønnøysundregisteret. Då eg registrerte meg for nokre år sidan oppgav eg at eg ønskjer å knytte sterkare band mellom Noreg og Polen, i hovudsak gjennom turisme og utdanning. Eg har difor eit ønskje om at denne sida etterkvart kan bli eit godt hjelpmiddel i denne samanhengen.

Eg jobbar difor med tanken på at eg kan bruke denne sida til å vise kor mykje både Polen og Sunnhordland har å tilby, særskilt med tanke på aktive turistar. Sykling, fisking, fjell- padle- og båtturar er flotte aktivitetar som eg trur vil verte meir og meir populære blant turistar i årene som kjem.
|