Bruk av GPS på Mac

Bruken av GPS har blitt meir og meir populært dei siste årene. Idéen bak GPS-systemet var å gje det amerikanske forsvaret nøyaktig navigering, og det vart difor lagt inn små feil i det sivile GPS-nettet slik at posisjonane vart potensielt unøyaktige.

Dei fleste eg kjenner nyttar anten GPS-en i båten, i lag med C-map kart på ein berbar PC, eller dei har ein GPS som dei ikkje nyttar i det heile. Synd og skam eigentleg, for ein GPS kan brukast til så mykje anna, og på ein Mac. På denne sida skal eg ta for meg mykje av dette.

Har de spørsmål er det berre til å ta kontakt.